2. INTERNET LESSON PLAN by Mirosława Podgórska and Grażyna Paszkowska and Agnieszka Gawlik